shadow
Nachtsheim.info > Kirche > “Fassenachtsmess”

“Fassenachtsmess”

Helau!

In de Noazemer Kirch` löddeme ösch en zour „Fassenachtsmess“

Wann: Fassenachtssonnich

Um: 11. Febr. 2024

Kenne, Danzgruppe, Elfferoth, Möhne, Jecke us Nah on Fern

…all können se sech verkläde.

Noh de Mess sejn all noch enjelaade zo ´nem Ömdrunck im Pfarrsaal.

Et spillen on singen für ösch die „WEIKULA“s

AUSWAHLMENU